Najnovije

Redakcija

Mejl adresa redakcije:
office@pravda.rs
Ako imate vest za našu redakciju pišite na gore navedenu adresu.

Portal uređuje redakcijski kolegijum.

Novinari:
Igor Marinković
Miodrag Milikić
Nemanja Armuš
Marija Gojković
Aleksandar Bogosavljević
********************

OGLAŠAVANJE NA PORTALU

Za sva pitanja u vezi sa oglašavanjem i drugim temama vezanim za marketing kontaktirajte nas na: Tel: 060/202.22.00
Mejl: office@pravda.rs