Најновије

Редакција

Мејл адреса редакције:
office@pravda.rs
Ако имате вест за нашу редакцију пишите на горе наведену адресу.

Портал уређује редакцијски колегијум.

Новинари:
Игор Маринковић
Taња Богдановић
Нада Грујић
Александар Вулић
Maрија Гојковић
Миодраг Анђелковић

********************

ОГЛАШАВАЊЕ НА ПОРТАЛУ

За сва питања у вези са оглашавањем и другим темама везаним за маркетинг контактирајте нас на: Тел: 060/202.22.00
Мејл: office@pravda.rs