Најновије

Редакција

Мејл адреса редакције:
office@pravda.rs

Портал уређује редакцијски колегијум.

Директор:
Жељко Станковић
Телефон: +381 60 202 22 00
Мејл: zeljko.stankovic@pravda.rs

Новинари:
Игор Маринковић
Taња Богдановић
Нада Грујић
Александар Вулић
Maрија Гојковић
Миодраг Анђелковић

ОГЛАШАВАЊЕ НА ПОРТАЛУ

За сва питања у вези са оглашавањем и другим темама везаним за маркетинг контактирајте нас на: Тел: 060/202.22.00
Мејл: office@pravda.rs