Najnovije

MILAN VIDOJEVIĆ ZA PRAVDU: Babaroga plaši narod

Da li je "pandemija Kovid-19" nešto specifično i novo što pogađa čovečanstvo i našu zemlju? Brzo smo zaboravili "pandemiju svinjskog gripa" 2009. godine. U ovom tekstu, koji objavljujemo bez izmene, Milan Vidojević analizira "pandemiju" i zastrašujuće je, identičan globalni scenario koji je ponovo na delu. Osmišljen od strane Rimskog kluba za globalno promovisanje novog svetskog poretka, ponavlja se kroz tzv. Kovid-19.

Vidojević (Foto: Jutjub)

Piše: Milan Vidojević

DŽon Kolmen u svojoj knjizi "Rimski klub" piše o ovoj organizaciji, osnovanoj 1968.godine, da promoviše ciljeve Novog svetskog poretka. Osnivač je bio Aurelio Pečei, mason i član Komiteta 300, a ciljevi ovog uticajnog tela, koje su činili najuticajniji naučnici, političari i biznismeni tog doba, bili su: po Pečeijevim rečima, da se zaustavi "manija rasta", ili kako doslovno kaže, "nekontrolisan rast čovečanstva, energetska kriza, stvarni ili potencijalni gubitak resursa, degradacija životne sredine, širenje nuklearne energije i povezane posledice." Takođe je smatrao da su suvišne nacionalne države. lične slobode, religija, sloboda izražavanja.

Cilj ove konspirativne organizacije je da:

-zaustavi industrijski razvoj,

-zaustavi naučna istraživanja,

-izvrši depopulizaciju gradova, posebno industrijske centre Severne Amerike,

-premesti stanovništvo u ruralne oblasti,

-smanji svetsku populaciju za bar 2 milijarde ljudi,

-spreči reorganizaciju političkih snaga koje su protivnici Rimskog kluba

-destabilizuje SAD kroz masovna otpuštanja i gubitak radnih mesta,

-izazove klasne i rasne ratove,

-uništi važne investicije kroz visoke kamate i visoke poreze.

Da ovo što pričam nije fikcija, potvrđuju već preduzimane konkretne akcije, režim Pol Pota u Kambodži, preformulisanje NATO strategije i njegov prelazak sa lokalnog, evropskog, na globalni plan. Jedan od najuočljivijih projekata ove subverzivne organizacije bio je "Global 2000 Report", objavljen 5.decembra 1980.godine, koji su mnogi nazvali "matricom genocida", jer se bavio temom smanjenja broja stanovnika u svetu za 2 milijarde ljudi do 2010.godine. Na čelu projekta bili su Sajrus Vens, Klejborn K. Pel, a svoj značajni doprinos dao je i filosof Bertrand Rasel, član Tavistok Instituta, član okultnog društva Isis-Osiris, koji je bio glavni zagovornik genocida, pogotovo starijeg stanovništva koje cinično zove "beskorisne izjelice", i koji je otvoreno tražio eutanaziju.

U Nemačkoj je u decembru 1993. godine održana jubilarna svečanost, 25-godišnjica osnivanja Rimskog kluba, a konferencija Ujedinjenih nacija o kontroli rasta stanovništva, održana u Kairu, avgusta 1994.godine, zapravo je produžetak plana Global 2000.

Rimski klub je kontrolor i usmerivač rada i aktivnosti međunarodne organizacije koja se zove Socijalistička Internacionala. To je posebno opasna, subverzivna globalna politička organizacija, koja za iluminatski koncept ostvaruje ideju socijalističke vlasti u svetu, kao privida humanog društva, a zapravo krajnji cilj je diktatura opisana u Komunističkom manifestu Karla Marksa iz 1848. godine, koja je programski dokument Iluminata za osvajanje sveta, u istoj idejnoj ravni kao što su Protokoli sionskih mudraca.

Izazivanje globalne ekonomske krize, kako bi se ostvario jedan od bitnih ciljeva Rimskog kluba, a to je "postindustrijski nulti stepen rasta" ( teorija nultog rasta, ako se sećate, jedna je od teorija Tomasa Maltusa), započeta je prošle godine. Ove godine je na redu globalni projekt bioterorizma, poznat kao "pandemija svinjskog gripa."

Otud i ovoliki uvod, da shvatite o čemu govore ministar zdravlja Srbije, Tomica Milosavljević, i šef Radne grupe Ministarstva zdravlja za pandemiju, Predrag Kon. Od 24.juna, kad je ministar lično potvrdio da imamo prvi slučaj "svinjskog gripa", do 24.jula kad je ministar dao optimističan intervju o tome kako će zdravstvo Srbije pobediti pandemiju i zbrinuti 2,5 miliona obolelih građana, razuman čovek mora da se zapita ko je tvorac ovog scenarija opšte katastrofe u Srbiji koja će imati više obolelih nego sav ostatak sveta ukupno.

Po izjavi ministra Milosavljevića, 2,5 miliona ( jedna trećina stanovništva u Srbiji) će imati simptome "svinjskog gripa", između 100.000 i 200.000 zahtevaće hospitalizaciju, a bolničko lečenje sa komplikacijama biće potrebno za 20-25.000 ljudi.

Zato je već sada naručeno 3 miliona doza vakcine, a tom količinom biće vakcinisano 1,5 miliona građana, po dva puta svaki. Cena ovog paketa vakcina je oko 4 miliona evra(?) Epidemiolog Kon se u potpunosti slaže sa svojim ministrom, znači misli isto i zna sve što zna i ministar, pa tako pretpostavljam da je rečeno sve što je bitno da znamo o ovom predmetu od opšteg nacionalnog značaja. Pošto meni mnoge stvari u ovom slučaju nisu jasne, moraću zbog sebe, i građana, ovoj dvojici jahača Apokalipse da postavim nekoliko pitanja. U vezi zvanične izjave ministra zdravlja postoje dve moguće teze:

1) Zna šta govori,

2) Ne zna šta govori.

Ako je tačna teza dva, "ne zna šta govori", onda predsednik vlade mora pod hitno da smeni ovog nekompetentnog Gargamela koji plaši narod, a sa njim i čitavu ulagivačku svitu klimoglavaca na čelu sa "epidemiologom", koji je davao istovetno uznemiravajuće izjave na televiziji, koji je tako dočekao svojih "pet minuta svetske slave", kao onaj nesrećni Avram Izrael koji je u toku rata sa NATO paktom od puštanja sirene napravio kosmički događaj. Svi "puštači sirena", makar to trajalo pet minuta ukupno, moraju da budu smenjeni.

Ako je tačna teza jedan, "zna šta govori", onda će morati da odgovori meni, vama, vladi, kako zna da će:

-oboleti ovoliki broj građana u roku od dva meseca? Kojom metodologijom je izračunato da će se u Srbiji razboleti 2,5 miliona ljudi? Ako do sada imamo 100 obolelih za mesec dana od "početka svetske pandemije", kako će se to u sledećih dva meseca uvećati 25.000 puta!?

-Da li će možda neko da zaprašuje Srbiju iz aviona kako bi se virus proširio u predviđenom roku?

-Da li će Srbija tako postati ogledni poligon za širenje pandemije, i da li će se na nama isprobati tehnike suzbijanja iste, uključujući sanitarni karantin, zatvaranje granica zemlje, izolaciju građana u mestima stanovanja, kako je to bilo 1972.godine kad je neko namerno, po istom scenariju, poslao u Srbiju variolu veru. Ako postoji ovakav globalni plan svetskih monstruma iz Rimskog kluba, Svetske zdravstvene organizacije i Ujedinjenih nacija, koja je uloga ministra zdravlja Srbije i njegovih saradnika u njegovom sprovođenju?

Ako je ovo "spontana pandemija" (u šta u svetu ne veruje ni najgluplji student medicine), onda molim ministra zdravlja da odgovori na sledeća pitanja:

-Ko će da odluči o redosledu vakcinisanja građana?

-Da li su najugroženije kategorije građana deca i trudnice, kako to tvrde "eksperti"?

-Kad će biti vakcinisani zdravstveni radnici, policija, vojska, kažnjenici u zatvorima, pripadnici javnih i komunalnih službi, na početku vakcinacije ili na kraju?

-Rečeno je da se vakcina mora primiti u dve doze. Šta ako se neko ne vakciniše drugi put, nego samo prvi put? Da li to znači da je prvo vakcinisanje bez efekta? Čemu onda uopšte vakcinisanje?

-Šta je sa onim građanima koji neće biti vakcinisani? Gde će oni biti smešteni kao posebna rizična grupa?

-Ko je razradio kriterijume za vakcinaciju? Radna grupa?

-Ko je izabrao proizvođača vakcina, od pet kompanija koje će je proizvoditi u svetu?

-Da li je izbor proizvođača išao putem tendera ili direktnom pogodbom? Koja firma je uvoznik vakcina za Ministarstvo zdravlja?

-Kolika je provizija za kupca vakcina a kolika za uvoznika?

-Na kojim to izolovanim, epidemiološkim odelenjima i bolnicama imate slobodnih 10.000 kreveta (da ne govorim o 25.000)?

-Kako će te početi vakcinaciju stanovništva u septembru kad će prve vakcine stići krajem godine? Svoje skromno saznanje o "svinjskom gripu" našao sam u izveštaju dr Mae-Van Ho i prof. DŽo Kumins-a, koji je predat Sir Liam Donaldson-u, koji nosi titulu Chief Medical Officer of the UK,  što verovatno odgovara zvanju ministra zdravlja.

Izložiću vam teze ovog izveštaja u kratkim pasusima.

*Novi tip virusa H1N1 je čudna kombinacija sekvenci iz linija virusa ptica, čoveka i svinje, iz Severne Amerike i Evroazije.

*Viši virusolog iz Kanbere, Australija, smatra da je virus mogao biti napravljen u laboratoriji i oslobođen greškom.

*Neki smatraju da je to urađeno namerno i da je reč o biološkom oružju.

*Američka vlada namerava da vakciniše svu decu u septembru, sa početkom školske godine... To znači da će vakcina biti testirana samo nekoliko nedelja na nekoliko stotina dece i odraslih dobrovoljaca pre nego što bude data svoj deci.

*Američki sekretar zdravlja Ketlin Sivelijus oslobodila je sve proizvođače vakcine odgovornosti i dala im potpun pravni imunitet pred bilo kakvom tužbom koja bi proistekla iz primanja vakcine.

*Kritičari ističu da je stav "eksperata" da je pandemija neizbežna sumnjiv, jer ih uglavnom čine predstavnici proizvođača vakcine. Odlučujući argument protiv masovne vakcinacije bio bi da neće dati rezultate i da je opasna.

*Pod jedan, virus gripa brzo se menja, a vakcinacija protiv gripa ne pruža trajnu zaštitu i mora se ponavljati svake godine. Vakcine je teško proizvesti u velikim količinama, a neke linije neće se razviti ni u laboratorijskim uslovima.

*Pregled 51 nezavisne studije 2006.godine dao je zaključak da vakcina protiv gripa ne daje bolje rezultate od placeba u 260.000 dece, starosti od šest meseci do 23 meseca.

*Izveštaj objavljen 2009.godine pokazuje da se kod dece obolele od astme posle primanja vakcine protiv gripa broj hospitalizovane dece povećao tri puta.

*Mnoge vakcine protiv gripa sadrže opasan nivo žive u obliku Thimerosal-a, smrtonosnog prezervativa 50 puta otrovnijeg od same žive.

*U većim dozama izaziva dugoročne imunološke, senzorne, neurološke, motorne, bihevioralne disfunkcije.

*Takođe je sa trovanjem živom povezan autizam, poremećaj nedostatka pažnje, multipla skleroza i poremećaji govora. *Drugi uobičajeni "pojačivač" u vakcinama je aluminijum hidroksid, koji izaziva alergije, anafilaksiju, i macrophage myofascitis, hronični zapaljivi sindrom.

*I ostali pojačivači, uključujući MF59, ISCOMS, QS21, AS02 i AS04 su visoko toksični poput aluminijuma.

*Pet proizvođača ove vakcine: Baxter International, GlaxoSmithKline, Novartis, Sanofi-Aventis, AstroZeneca,  svi koriste žive viruse životinjskog porekla, iz bubrega afričkog zelenog majmuna i drugih životinja.

*Novartis kao pojačivač koristi Squalene, koji je laboratorijskim pacovima naneo teške oblike paralize, artritisa i teška oštećenja imunološkog sistema.

*Vakcinu su isprobali u Poljskoj 2008. godine, na 350 beskućnika bez njihovog znanja, a posledica je bila 21 mrtav. Policija je uhapsila lekare i medicinske sestre koji su učestvovali u ovom nacističkom eksperimentu, a Novartis je tvrdio da njihova vakcina H5N1 nije kriva za smrt ovih ljudi.

*Ova vakcina, H5N1, sadrži 5 mikrograma Thimerosal-a, kao i Polisorbat80, Oktoxinol10, i razne neorganske soli. Valjda je jasno iz svega iznetog da nemamo čega da se plašimo.

Ipak, pošto ministar zdravlja mora da nas uveri da je sa ovim vakcinama sve u redu, i da vakcine nisu opasnije po život od gripa, tražim:

-da se Milosavljević, Kon, i njihova deca, javno vakcinišu pred tv kamerama.

-da se vlada i članovi vladajuće koalicije javno vakcinišu pred tv kamerama kako bi ličnim primerom pokazali da priče o biološkom ratu protiv ljudi nisu istinite.

Da nam se ne desi izreka Edvarda Pestela, "Svet ima rak a rak je čovek." Da nam deca budu srećna i zdrava kroz deset i dvadeset godina, da preživimo sve što medicina može da nam uradi sprovodeći nečiji satanski interes.

Prošlu kolumnu Milana Vidojevića pročitajte  OVDE.

Izvor: Pravda

Bonus video

Molimo Vas da donacijom podržite rad
portala "Pravda" kao i TV produkciju.

Donacije možete uplatiti putem sledećih linkova:

PAŽNJA:
Sistemom za komentarisanje upravlja kompanija Disqas. Stavovi izneseni u komentarima nisu stavovi portala Pravda.

Najnovije vesti - Ratni izveštaji

VREMENSKA prognoza

Najnovije vesti - PRAVDA

ENGLISH NEWS

Nema dostupnih vesti.