Najnovije

VLADIMIR DIMITRIJEVIĆ: Rat za novi poredak ili kako je Olga Četverikova sve predvidela

Vladimir Dimitrijević (Foto: Skrinšot)

Vladimir Dimitrijević (Foto: Skrinšot)

    
Piše: Vladimir Dimitrijević

MI, TEORETIČARI ZAVERE

Osnovna ideja tzv.“teoretičara zavere“ je da svetom vlada mala ( u srži antihrišćanska ) klika bankara i megakapitalista, čiji je cilj da doveka ostanu na grbači potčinjenih, pretvarajući ih u bezglasne robove. Tome su se plaćenici istih tih bankara i megakapitalista, od kvazinaučnika do tobožnjih novinara, decenijama rugali ( kao što reče Majkl Parenti, izraz “teorija zavere“ ima za cilj da ozbiljna istraživanja sa ozborja naše svesti ukloni ruganjem). I, naravno, bacali prašinu u oči ljudima lakovernim u laž, a teškovernim kad je u pitanju istina. Pa ipak, istina mora da se otkrije, kad – tad.                    
Naravno, ovo su znali svi koji OZBILJNO prate svet u poslednjih dvesta godina.  Čitamo, recimo, „Pisma iz Italije“ LJube Nenadovića, koji opisuje, između ostalog, NJegošev susret sa baronom Rotšildom, koji kneza i pesnika junačke Crne Gore pita – kuje li novac. NJegoš mu, sa visine svog sirotinjskog plemstva, odgovara da bi ih on rado kovao kad bi se mogli kovati od kamenja. Danas NJegoša nema, a Rotšildi i dalje kuju svoje lažne novce, i vode svet u propast. Uostalom, ni sami „zaverenici“nisu krili šta rade – ko je hteo da zna, mogao je.                        Jedan od njihovih glasnogovornika, njuejdžer Moris Strong, decenijski aktivista Svetskog ekonomskog foruma u Davosu ( posle savetnik Vlade NR Kine ), još 1990. godine je dao intervju Danijelu Vudu, novinaru kanadskog lista“West“. Rekao mu je da bi želeo da napiše futuristički roman o narednom desetleću. Tema romana bi bio globalni privredni kolaps, koji bi brzao ujedinjenje čovečanstva u globalnu državu, a koji bi bio izazvan dogovorom vrhunskih svetskih biznismena. Svake godine se sastaje Svetski ekonomski forum u Davosu; ovo mesto bilo bi mesto radnje romana. Strong je Vudu rekao:“Šta ako se manja grupa svetskih vođa udruži u tajno društvo da bi izazvala kolaps svetske privrede? Februar je, oni su u Davosu. To nisu teroristi. To su svetski vođi“.

Dakle, Strong je, još pre trideset dve godine, Vudu rekao da bi to bio globalni državni udar. Očito je da on o tome nije govorio kao potencijalni romanopisac. 
Tako smo, korak po korak, došli do globalnog državnog udara. 
I to po scenariju iz Davosa. To se sada zove „Veliki reset“, i objavljuje ga njuška živog mrtvaca Klausa Švaba, u javnost isturenog klovna Svetskog ekonomskog foruma, iza koga stoje mnogo ozbiljniji đavopoklonici, maskirani u bankare i biznismene. 

OLGA ČETVERIKOVA JE SVE NAJAVILA

Godine 2011, Olga Četverikova je „Geopolitici“ dala intervju u kome je najavila „totalnu destabilizaciju“ planete, koju pokreće sekta lihvara.(1) 
Tada je rekla, između ostaloga:“Zašto još često tu klasu nazivamo i „sektom”, a same lihvare „žrecima” religije novca? Krajnji cilj te klase je osvajanje duhovne vlasti nad čovečanstvom, dok novac i finansijsku vlast oni smatraju samo sredstvom. Izumevši najpre kamatu, a zatim kreditni novac koji predstavlja novac „od vazduha”, i čijom se emisijom i bavi Federalni sistem rezervi SAD, svetski lihvari pomoću njega pretvaraju celo čovečanstvo u svoje dužnike, koji im plaćaju dugove svojim realnim, nacionalnim bogatstvima. Kako je govorio jedan od direktora Banke Engleske lord DŽ. Stemp, dozvoljavajući bankarima da stvaraju „novac ni iz čega”, mi plaćamo svoje vlastitio ropstvo. Na taj način, glavni rezultat kreditnog novca postala je „dužnička ekonomija”, u kojoj se sve nacije nalaze u stanju hroničnih dužnika. Da bi se vratili dugovi, pravi se novi novac, to jest, novi dugovi koji povećavaju i novčanu masu i svotu dugova. Na kraju, dužnici su sve države – eto sada „spasavaju” Grčku, ali najveći dužnik su same SAD. NJihove sumarne obaveze (u vidu čisto finansijskih i socijalnih obaveza i obaveza prema derivativima američkih banaka) dostigle su 315 triliona dolara, što premašuje novčane aktive zemlje sedam puta! Rast dugova jeste realan uzrok savremene finansijske krize i taj problem je nemoguće rešiti u okviru datog kapitalističkog sistema, ali svetski bankari prećutkuju tu činjenicu i nastavljaju da upumpavaju u ekonomiju nove kredite, pošto je njihov cilj da nastave obezbeđivanje potražnje za dolarskim novčanicama (kreditni novac), kojim oni još uvek imaju mogućnost da kupuju realna bogatstva sveta. Kada ta bogatstva budu pokupovana i skoncentrisana u njihovim rukama, kao i vlast, oni će se odreći dolarskih novčanica i od samog novca kao takvog, koji im jednostavno neće biti više potreban.“
Četverikova je navela izjavu Čarlsa Nenera, nekadašnjeg glavnog analitičara Goldman Saks banke, „da će 2012. započeti svetski rat koji će dovesti do kraha svih finansijskih tržišta sveta”.

KO SU ŽRECI GLOBALIZMA 

Žreci globalizma se ne zaustavljaju. Adrijan Salbuči, argentinski istraživač istine o naci-globalizmu, o tome je, takođe u „Geopolitici“, rekao:“Globalna, privatna struktura moći nije nikakva konspirativna teorija. Sve ove organizacije imaju svoja imena: Savet za spoljne poslove, grupa Bilderberg, Kraljevski institut za međunarodne poslove, Trilateralna komisija, Tavistok institut, Američki institut za preduzetništvo (The American Enterprise Institute), Američko-izraelski komitet za opšte poslove (The American Israel Public Affairs Committee, AIPAC). Oni imaju imena, adrese i sve što je potrebno za identifikaciju, ali način njihovog rada je takav – budući da se radi o privatnim kompanijama – da one nemaju obavezu da javnosti predstave sve ono čime se bave, već samo ono što zajednički odluče /da će se objaviti/, procenjujući značaj tog saznanja za realizaciju sopstvenih interesa u budućnosti./.../ Verujem da nikada nećemo saznati ko je na vrhu piramide. Možda se radi o broju dvanaest, a možda i o dvadeset jedan onih koji čine grupu veoma inteligentnih ljudi. Intuitivno bih mogao da pretpostavim ko pripada ovoj grupi, no ne verujem da ćemo to zaista sa sigurnošću ikada znati.“
Salbuči vidi centre buduće antihristove države:“Tehnologija omogućava da nije nužno da svetska vlada ima jedan glavni grad odakle bi se upravljalo. Mislim da će biti nekoliko glavnih gradova: vojni glavni grad u Vašingtonu, kao vojni planetarni grad; finansijski centar će, po svemu sudeći, biti NJujork; politički centar, u kome će se donositi političke odluke, biće London zato što je on oduvek to i bio i vi u Londonu imate pet centara imperijalnog iskustva; religijski centar će biti u Rimu, gde Vatikan želi da za sebe rezerviše ulogu kreatora svetlosne religije dolazeće svetske vlade Novog svetskog poretka./.../ Peti centar će biti Jerusalim, u kome će pokušati da krunišu kralja sveta, što je san iluminata tokom mnogih vekova, i što je razlog iz kojeg Izraelci žele ponovo da izgrade treći Solomonov hram, a da bi to uradili, morali bi da se otarase dve muslimanske džamije.“
Dok gori Bliski Istok, vredi se setiti. 

KRENULI REDOM 
    
Ona je najavila period krvavih ratova i nesreća, koji smo gledali od „Arapskog proleća“ naovamo: rušenje Bliskog Istoka ( slom Libije, rat u Siriji ), neobuzdani terorizam u Evropi i svetu ( „fols fleg“ operacije u ime islama ), koronokratija, rat NATO pakta protiv Rusije putem Ukrajine, a sad evo i izraelsko – palestinskog krvoprolića. Pauza koja je načinjena u doba Donalda Trampa završena je, i nesreće se nastavljaju. Tramp je uklonjen, senilni Bajden doveden – kraja ludilu ni na vidiku. 
    

I ovde je uzrok krvava kvaziekonomija satanista maskiranih u bankare. Četverikova nas je upozoravala:“Sva ta savremena sveopšta liberalna globalizacija upravo i jeste način formiranja stalne potražnje za kreditnim novcem. Poslednje dostignuće u toj oblasti postali su derivativi – najnovija klasa virtuelnih aktiva, s kojima se kapitalizam konačno pretvorio u „ekonomiju kazina” u kome je realni sektor osuđen na smrt. U istom cilju se izaziva nestabilnost finansijskih tržišta, koja omogućava da se pravi veliki novac na kolebanjima deviznih kurseva i kamatnih stopa. Radi toga se organizuju i krize, koje razaraju ovu ili onu ekonomiju, i koje omogućavaju svetskim finansijskim tajkunima da otkupljuju obezvređene aktive realnog i bankarskog sektora. To jest – novac pravi razaranja na kojima se pravi novi novac. Za sada se svetska finansijska piramida, koja je izgrađena na pesku, nalazi pod kontrolom bankarske vrhuške, ali ona je krajnje nepostojana i to može dovesti, u određenom trenutku, do raspada celokupnog finansijskog i političkog sistema Zapada. U ovakvim prilikama, finansijske elite su krenule na ubrzavanje odgovarajućih procesa.“

„Što činiš, čini brže“, rekao je Gospod Isus Hristos Judi. Nikog drugog nije požurio. Samo Judu. Zato vreme ubrzava.

RED IZ HAOSA 

Stara masonska deviza, sa zastave trideset trećeg stepena masonerije, „Red iz haosa“, ostvaruje se na naše oči:“Krizu koja je započela 2008. godine, i koja se sada nalazi u latentnom stanju, ali u određenom trenutku može opet preći u akutnu fazu, oni su iskoristili za početak stvaranja organa nadnacionalne kontrole, koji u stvarnosti predstavljaju institucije „svetske vlade”. Svi vodeći ideolozi mondijalističkih snaga (Žak Atali, Henri Kisindžer i drugi) počeli su otvoreno da tvrde da će bez organa svetske kontrole svet potonuti u haos, ali, kako pokazuje realnost, stvar stoji drugačije – svetska zakulisa sama stvara potrese različite vrste, socijalne nemire, krize i ratove, kako bi opravdala koncentraciju vlasti u svojim rukama. „Dvadesetorica”, „Bilderberška grupa” i ostale strukture, koje više nisu strukture iz senke, otvoreno igraju ulogu operativnih štabova koji primenjuju odluke koje je doneo uzak krug posvećenih finansijera, dok se nacionalne i međunacionalne institucije sve više obesmišljavaju ili, čak i otvoreno, demonstrativno ignorišu. U taj proces je aktivno uključen i Vatikan, čiji je zadatak da obezbedi sakralizaciju vlasti „svetske vlade”. Upravo je ovih dana njegovim ustima bila izražena ideja o neophodnosti stvaranja svetske Centralne banke i nadnacionalnih političkih institucija, pošto nacionalne institucije nisu u stanju da izađu na kraj sa krizom.“ Prave haos, a onda nude svoj red. 

BUDUĆNOST GLOBALNE RELIGIJE 

Te, 2011, Olga Četverikova je ovako opisala današnje dane:“Stvar je u tome što, izgleda, svetsko lihvarstvo ulazi u poslednju etapu svoje permanentne svetske revolucije, u kojoj ono planira da završi koncentraciju u svojim rukama i nacionalnih bogatstava, i vlasti nad čovečanstvom. Radi toga je neophodan svetski haos, ili sveopšti građanski rat, čija se žarišta prave sada u različitim delovima sveta. Kao što smo više puta ukazivali, totalna destabilizacija je potrebna da bi se svet primorao da dobrovoljno prihvati vlast nadnacionalnog „arbitra” koji će sve dovesti u red. Pri tome se, paralelno sa socijalno-ekonomskom i političkom destabilizacijom, ubrzanim tempom stvara i „idejna utemeljenost nove vlasti – svetska globalna religija čiji je zadatak da obezbedi intelektualnu, psihološku i moralnu kontrolu nad svim narodima. Jezgro te globalne religije je ista ta „religija novca”, koja je faktički prilagodila sebi sve tradicionalne konfesije, uključujući i katolicizam, i koja ne predstavlja ništa drugo do sistem drevnog okultno-paganskog gledanja, povezanog sa klanjanjem „zlatnom teletu”. Zato se i u obraćanju čovečanstvu sada koristi isključivo okultno-mistična simbolika. Očigledno je da istu takvu ulogu igra i stalno pominjanje 2012. godine kao godine katastrofa, kao nekakve apokaliptične granice koja se, tobože, pominje u drevnim ezoterijskim učenjima. Moguće je da upravo ove godine svetska zakulisa priprema sveopšti finansijski „krah”, radi spasenja i „preobraženja” svog bankarskog sistema, koji će uporedo sa dubokim socijalnim i političkim kataklizmama, a moguće je i sa klimatskim kataklizmama (prisetimo se HAARP oružja), kao i pobunama i ratovima, stvoriti odgovarajuće uslove u kojima je i planirano da budu puštene u rad nadnacionalne finansijske, religiozne, političke, kaznene i vojne institucije koje se sada već stvaraju, i za čije prihvatanje će čovečanstvo će psihološki već biti spremno.“

Godine 2012. to se nije desilo, ali je scenario na otvaranju Olimpijskih igara u Londonu sve prikazao: satanistički dans makabr je, između ostalog, najavljivao pandemiju nečega što će, početkom treće decenije 21. veka, postati koronokratija. 

VIDI SE KO VLADA

Četverikova je ukazala na potajnu objavu slike sveta podvlašćenog luciferijanskim lihvarima:“S jedne strane, sasvim nedavno su švajcarski naučnici iz ciriškog Instituta tehnologije uz pomoć kompjuterskih istraživanja otkrili postojanje moćnog „jezgra” od 147 transnacionalnih kompanija, koje kontrolišu veliki deo svetske ekonomije, i finansijskog sistema, a posebno 90 procenata aktiva u bankarskom sektoru (među njima su Barklejs, DŽ. P. Morgan Čejs, UBS AG, Meril Linč, Goldman Saks, i druge). To jest, nama su već otvoreno predstavili jezgro „svetske vlade”. S druge strane, početkom jeseni se u zapadnim zemljama širi protestni pokret „Zauzmi Volstrit” koji ima, očigledno, naručeni, a ne stihijski karakter. Već je utvrđeno da se taj „antibankarski” pokret finansira, kroz različite podmetnute kompanije, od strane DŽordža Soroša (rotšildovski klan), kompanija koje su sponzori Baraka Obame, koji već odavno istupa protiv siromaštva i nezaposlenosti, što u predvečerje izbora treba da mu obezbedi pozitivan imidž. Ali, uzimajući u obzir da DŽordž Soroš predstavlja najkrupniji spekulativni materijal protiv kojeg je upravo usmeren antibankarski pokret, može se pretpostaviti da se u krilu finansijskog „jezgra” priprema duboka reforma. Ona treba da oslobodi od opasnih toksičnih aktiva, i omogući mu da se obnovi pod novom firmom glavnog borca protiv finansijske spekulacije. Za sada je teško reći kakav će realan oblik potrimiti ta revolucija. Međutim, htela bih da istaknem sledeće: u skladu sa sada rasprostranjenim učenjem „Bhagavad Gite”, novi spasitelj sveta treba da se rodi 8. jula 2012. godine, kada treba da počne novo računanje vremena, i čiji je zadatak da počne transformaciju čovečanstva.“
Krv koja se lije svedoči o tome.
Sveti Jovan Šangajski je opominjao:„Pred kraj zemaljskog života u njemu će biti pometnje, ratovi, međusobni sukobi i zemljotresi. LJudi će umirati od straha, umiraće od iščekivanja nevolja. To neće biti život, neće biti radost života, već mučno stanje otpadanja od života. Ali to neće biti samo otpadanje od života, nego i od vere, i Sin Čovečiji, došavši – hoće li naći veru na zemlji? LJudi će postati gordi i nezahvalni, odricaće Zakon Božiji: zajedno sa otpadanjem od života biće i nestanak moralnog života. Biće pomanjkanje dobra i narastanje zla“. 
Sada se satana više ni ne krije. Ima ga svuda, od Holivuda do zakonodavstva zapadnih zemalja ustalih protiv Hrista. 

RAT PROTIV PRAVOSLAVLJA 

Najavila je Olga Četverikova i rat protiv pravoslavnog hrišćanstva:“U uslovima stvaranja jedinstvene svetske religije, pravoslavlje ostaje jedina duhovna snaga koja se suprotstavlja stvaranju antihrišćanskog globalnog poretka. Zato su mondijalističke snage sada usmerene na to da unište pravoslavlje putem njegovog razbijanja i izopačavanja, koje se vrši pod maskom modernizacije. Glavnu ulogu u tom procesu igra konstantinopoljski patrijarh Vartolomej, poznati ekumenista, papista i atlantista, koji se zalaže za sveobuhvatnu „obnovu” pravoslavnih crkava. Posmatrajući sebe kao vidljivog poglavara pravoslavlja, on teži da dostigne da taj položaj priznaju druge crkve, kako bi ih stavio pod svoju kontrolu. To je moguće samo u uslovima rušenja kanonsko-pravnog poretka pravoslavlja, čemu i teži Konstantinopolj, podstičući raskol pomesnih crkava. Što je više sitnih autokefalnih crkava, to mu je lakše da im nametne svoju vlast i dobije saglasnost za ekumensku „perestrojku”. Već odavno on vodi aktivnu tajnu delatnost u odvajanju Ukrajinske pravoslavne crkve, Moskovske patrijaršije od Ruske pravoslavne crkve, isti napori se uposlednje vreme se preduzimaju prema Beloruskom egzarhatu. Tako da se sve to ostvaruje u okviru strategije postizanja primata nad drugim pravoslavnim crkvama.“
I evo NATO Jude, carigradskog izdajnika Vartolomeja, koji je zabio nož u leđa Ruskoj Pravoslavnoj Crkvi, upravo na Ukrajini, priznajući nehirotonisane i bezblagodatne bitange za episkope. Tako se, između ostalog, osvetio za propast lažnog sabora na Kritu, održanog 2016, a koji nisu podržale Antiohijska, Bugarska, Gruzijska i Ruska Crkva. 

LAŽNI SABOR NA KRITU

O tom „saboru bezbožnika“ Četverikova je rekla, pet godina pre no što je počeo:“Stav većine pravoslavnih vernika u Rusiji o pripremanju Vaseljenskog sabora je nedvosmisleno negativan. 
Mi ga posmatramo kao glavno sredstvo ujedinjenja pravoslavnih crkava pod vođstvom Konstantinopoljske patrijaršije, u cilju njihovog „reformisanja” i uklapanja u novi svetski poredak. Sama pitanja koja su ponuđena na razmatranje na saboru govore da je njegov cilj sekularizacija i liberalizacija crkvenog života, koja će dovesti do rušenja kanonskog poretka pravoslavne crkve – reč je o učvršćivanju ekumenizma, uvođenju novog kalendara, drugog braka sveštenstva, skraćivanju i ublažavanju postova, i tako dalje. Zatim, sabor treba da potvrdi vođstvo Konstantinopoljske patrijaršije u pravoslavlju u svojstvu nadnacionalne strukture koja ovaploćuje opštecrkveno jedinstvo. Na tom planu, razmatranje pitanja povezanih sa jurisdikcijom pravoslavnih zajednica i statusa autokefalija neophodno je za prihvatanje takvog modela hijerarhije naših crkava, u kojem u znatnoj meri opada značaj njihove nacionalne samostalnosti, a pravoslavne zajednice van njihovih nacionalnih granica uopšte će biti ujedinjene pod vođstvom Konstantinopolja. Mnogi naši pravoslavni bogoslovi smatraju da pripremani „Sveti Vaseljenski sabor” i jeste upravo onaj otpadnički „osmi sabor” na koji su upozoravali naši sveti oci, među kojima je bio i prepodobni Kukša Odeski (+1964), koji je prorokovao: „Poslednja vremena nastaju. Uskoro će biti ekumenski sabor pod nazivom ‘Sveti’, ali to će biti upravo onaj ‘osmi sabor’ koji će biti sabor bezbožnika. Na njemu će se sve vere ujediniti u jednu. Zatim će biti ukinuti svi postovi, monaštvo će biti potpuno uništeno, episkopi će biti oženjeni. Novi kalendar će biti uveden u Vaseljenskoj crkvi. Budite budni. Trudite se da posećujete Božije hramove sve dok su oni još naši. Uskoro se tamo neće moći ići, sve će se promeniti… Molim vas, stojte u pravoslavnoj veri do kraja vaših dana, i spasavajte se!”“
Ipak, skup na Kritu je propao i razgolitio „vartolomejštinu“ i carigradskog kvaziarhijeraja kao globalnog Smerdjakova. 
Odlučan da se osveti za neuspeh svoje reforme, NATO Juda, Vartolomej, udario je na Rusku Pravoslavnu Crkvu. I nastaviće da razara pravoslavno hrišćanstvo, privodeći svoje poslušnike papi i Vatikanu. 

ULOGA VATIKANA U PROPASTI HRIŠĆANSTVA 

Četverikova je objasnila i ulogu Vatikana u svemu što se pred našim očima zbiva:“Sada se pak, ukratko može reći sledeće: na planu verskog učenja, Vatikan je već odavno prešao na pozicije judeo-hrišćanstva, priznavši da Judejci ostaju bogoizabrani narod, da Stari zavet ostaje na snazi, da rimokatolici zajedno sa Judejcima veruju u istog Boga, pa ih čak objedinjuje i očekivanje mesije. U tom smislu, bilo kakvo zbližavanje sa Vatikanom nije samo opasno. Talmudski judaizam posmatra katoličku crkvu kao glavno oruđe „razbijanja” pravoslavlja i zato se ekumenski savez sa Vatikanom može posmatrati kao početak raspadanja istinske pravoslane vere. Što se tiče Vatikana kao finansijske i političke institucije, tu je on verni pristalica i saveznik finansijskih korporacija, koje ga koriste da bi pridale „sakralni” karakter svojim mondijalističkim planovima i „osveštale” vlast istog onog „zlatnog teleta” koje stoji u centru globalne religije u formiranju. Što se tiče kritike Rimokatoličke crkve, treba reći da je ona usmerena protiv onih realnih ispoljavanja hrišćanskih načela kojima ostaju verni pravoverni rimokatolici koje njihovo vrhovno rukovodstvo često izdaje. Najupadljivije se to ispoljilo u odnosu Vatikana prema hrišćanima Istoka, koji su se našli u krajnje teškom položaju u vezi sa jačanjem vlasti radikalnog islamizma, faktički podržanog od strane vatikanskog rukovodstva.“
Rimski papa Franjo je živi dokaz potpune propasti rimokatolicizma. On je, kako jasno kažu zapadni mediji, ovih dana zvanično poručio da se etičko učenje rimokatolicizma, kad je u pitanju „nestandardna seksualna orijentacija“, postepeno menja:“Iz tog razloga, pastoralna razboritost mora na odgovarajući način razlučiti postoje li oblici blagoslova, koje traži jedna ili više osoba, a koji ne prenose pogrešno shvaćanje braka", napisao je. "Jer kada se traži blagoslov, izražava se molba za pomoć od Boga, molba da možemo živjeti bolje, povjerenje u oca koji nam može pomoći da živimo bolje."(2) 
To, otprilike, znači – možda ne može brak, ali mogu „istopolna partnerstva“. S nekim, kakvim – takvim, ispod žita, „blagoslovom“. 

ČETVERIKOVA O KOSOVU I METOHIJI 

Četverikova je, 2011. godine, jasno rekla šta se dešava sa Svetom Zemljom svih Srba:“Uzimajući u obzir da je sve ono što se događa na Kosovu i Metohiji deo ukupne strategije decentralizacije i dezintegracije nacionalnih država, čiji je cilj slabljenje, a kasnije i uništenje državnog suvereniteta, situacija se može promeniti samo zajedničkim naporima svih državotvorno mislećih građana sveta. U sadašnjoj etapi treba činiti ono što je u našoj moći – a to je razjašnjenje situacije, to je informisanje široke javnosti koja često nije u toku događaja, zato što je lišena istinitih informacija; to je, najzad, ispoljavanje realne, a ne deklarativne solidarnosti i uzajamne pomoći. Stvar je u tome što veliki deo medija, koje finansira uvek ista sekta lihvara, pokazuje poražavajuću potkupljivost i nečovečnost. Svi smo se u to uverili na primeru Libije. Prema tome, naš zadatak je osnivanje i podržavanje naših vlastitih informativnih sredstava, koja će nas ujediniti u jedinstvenu celinu, tako da osetimo da nismo sami, da nas ima mnogo, da smo zajedno, da smo jaki i slobodni, i što je najvažnije – ako smo za istinu, sa nama će biti Bog.“
S nama je Bog, a ne sa neprijateljima čovečanstva. Sa nama je i pobeda. 

POBEDA KOJA NAS ČEKA

Gospod naš Isus Hristos je „smrću smrt zgazio“, kako pevamo za vreme vaskršnjeg slavlja. Hristova smrt je, po izuzetno dubokoj misli iz liturgije sv. Vasilija Velikog „životvorna“. Smrti, gde ti je žalac? Pakle, gde ti je pobeda? – uzvikuje apostol Pavle (1 Kor. 15, 55). A žalac smrti je greh (1 Kor. 15, 56), to jest, otuđenost. Iščupavši žalac greha Svojom krsnom smrću, Hristos je uništio smrt kao otuđenje čoveka od Boga, kao odvojenost od Života. Bogu hvala koji nam dade pobedu kroz Gospoda našega Isusa Hrista (1 Kor. 15, 57). Radi toga se i dogodilo očovečenje Hrista, NJegovo raspeće i vaskrsenje. Zato na Božanstvenoj liturgiji blagodarimo Gospodu radi „svega što se za nas zbilo: krsta, groba, tridnevnog vaskrsenja, uzlaska na nebesa, sedenja s desne strane (Boga Oca), i drugog i slavnog dolaska“ (iz Liturgije sv. Jovana Zlatousta).

Kada to imamo u vidu, iako nam je teško i krv i suze lijemo zbog istorije u kojoj nam se keze njuške uzvihorenog zla, ipak znamo: pobeda je u Bogu i ljudima NJegovima. To nam je nada, kojoj se sveštenik, na kraju Liturgije, obraća rečima:“Slava Tebi, Hriste Bože, Nado naša, slava Tebi“.

UPUTNICE ( 8.10.2023. godine ):
infoport.co/olga-cetverikova-totalna-destabilizacija/
www.slobodnaevropa.org/a/papa-franjo-crkva-istospolne-zajednice-lgbt/32620603.html

Pročitajte OVDE o uzrocima udara Hamasa na Izrael

Izvor: Pravda.rs

Bonus video

Molimo Vas da donacijom podržite rad
portala "Pravda" kao i TV produkciju.

Donacije možete uplatiti putem sledećih linkova:

PAŽNJA:
Sistemom za komentarisanje upravlja kompanija Disqas. Stavovi izneseni u komentarima nisu stavovi portala Pravda.

Kolumne

Najnovije vesti - Ratni izveštaji

VREMENSKA prognoza

Najnovije vesti - PRAVDA